Zelfhulp

Onderzoek je werkstress

Niet geoptimaliseerd voor kleine schermen, probeer de module op een groter scherm af te ronden.
video

Uitleg - Onderzoek je werkstress

Mogelijk ervaarde je een paar jaar geleden minder stress op je werk dan nu. Is er soms iets veranderd? Weet jij hoe werkstress kan ontstaan?

Om uit te leggen hoe werkstress kan ontstaan en uiteindelijk tot een burn-out kan leiden, gebruiken we een psychologisch model (Job Demands-Resources (JDR) model). Dit model is hieronder weergegeven en we gaan het stapsgewijs doorlopen.

 

In dit model staan twee processen centraal, namelijk:

 

1. Het uitputtingsproces

Het uitputtingsproces gaat over een neerwaartse spiraal waarin je steeds meer uitgeput en gestrest raakt. Wanneer je veel stressbronnen op je werk ervaart en niet aan de slag gaat om deze te verminderen, kan dit leiden tot steeds meer uitputting en stressreacties. Uiteindelijk kun je hierdoor gezondheidsklachten ervaren. Wat de stressbronnen precies inhouden, is voor iedereen verschillend.

 

2. Het motivationele proces

Het motivationele proces gaat over een opwaartse spiraal waarin je steeds gemotiveerder en productiever werkt. Wanneer je meer energiebronnen op je werk ervaart, zorgt dit voor meer voldoening en energie. Hierdoor zal je waarschijnlijk beter presteren. Wat de energiebronnen precies inhouden, zal voor iedereen verschillen.

Het uitputtingsproces en het motivationele proces hebben invloed op elkaar. Hieronder zie je op welke manier deze twee processen elkaar kunnen beïnvloeden.

Je ziet veel pijltjes met plusjes en minnetjes ernaast. 

Een plusje + betekent meer van hetgeen waar het pijltje vandaan komt. Dus bijvoorbeeld: meer energiebronnen leiden tot welbevinden.
Een minnetje - betekent minder van hetgeen waar het pijltje vandaan komt. Dus bijvoorbeeld: minder energiebronnen zorgen voor meer stressbronnen.

 

Het geeft niet als je dit model lastig vindt om te begrijpen. Samengevat kunnen we zeggen dat werkstress ontstaat wanneer je de volgende punten ervaart:

  • Te veel negatieve werkaspecten (stressbronnen)
  • Te weinig werktaken waar je energie van krijgt (energiebronnen)

Naast de bovenstaande factoren speelt je persoonlijkheid ook een rol in het wel of niet ervaren van werkstress.

Extra uitleg over het JDR-model

In de volgende oefeningen ga je onderzoeken waar jouw werkstress vandaan komt.