Zelfhulp

Hoe nu verder?

Niet geoptimaliseerd voor kleine schermen, probeer de module op een groter scherm af te ronden.
middel
nadenk

Eindmeting

Je hebt bij de start van de module een vragenlijst ingevuld die inzicht gaf in de mate dat je burn-out klachten ervaart. Vul de vragenlijst opnieuw in om te kijken of je situatie is veranderd. 
 
De volgende uitspraken hebben betrekking op hoe je je werk beleeft en hoe u zich daarbij voelt.
Wilt u aangeven hoe vaak iedere uitspraak op u van toepassing is door steeds het best passende antwoord aan te kruisen.
 
Citatie: Schaufeli, W.B., De Witte, H. & Desart, S. (2019). Handleiding Burnout Assessment Tool (BAT). KU Leuven, België: Intern rapport.