Zelfhulp

Met werkstress omgaan

Niet geoptimaliseerd voor kleine schermen, probeer de module op een groter scherm af te ronden.
schrijf

Oefening 1 - Coping strategie

In het vorige onderdeel hebben we zeven coping strategieën bekeken. Je hebt een inschatting gemaakt van welke strategie(ën) jij het vaakst inzet.
Deze oefening geeft je inzicht in of jouw coping strategie werkt. Of zou je liever van een andere strategie gebruik maken?

De 7 coping strategieën:

  1. Actief oplossen
  2. Verdoven
  3. Vermijden 
  4. Sociale steun opzoeken
  5. Passief en depressief
  6. Emoties uitdrukken
  7. Geruststellen met gedachten

Beantwoord onderstaande vragen in de tekstvakken.

Welke coping strategie gebruik jij het vaakst?

Omschrijf een (werk)situatie waarin je deze coping strategie hebt ingezet.

Wat was het effect van jouw coping strategie in deze situatie?

Ben je hier tevreden over?

Is er een andere coping strategie die je zou willen uitproberen? Zo ja, welke?