Zelfhulp

Werkstress

Niet geoptimaliseerd voor kleine schermen, probeer de module op een groter scherm af te ronden.

Startmeting

De volgende uitspraken hebben betrekking op hoe je je werk beleeft en hoe u zich daarbij voelt.

Wilt u aangeven hoe vaak iedere uitspraak op u van toepassing is door steeds het best passende antwoord aan te kruisen.

 

 

 

 

Citatie: Schaufeli, W.B., De Witte, H. & Desart, S. (2019). Handleiding Burnout Assessment Tool (BAT). KU Leuven, België: Intern rapport.