Zelfhulp

Mindfulness

Niet geoptimaliseerd voor kleine schermen, probeer de module op een groter scherm af te ronden.

Intro - Mindfulness

“The mind is just like a muscle – the more you excercise it, the stronger it gets and the more it can expand.”

Idowu Koyenikan

Mindfulness: een begrip dat steeds vaker genoemd wordt. Op sociale media, in tijdschriften en in boeken wordt er gesproken over ‘mindful leven’ en hoe belangrijk dit is.
Deze populariteit is er niet voor niets; uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat mindfulness ervoor zorgt dat mensen beter met (werk)stress om kunnen gaan. Het is dus interessant om hiernaar te kijken wanneer je werkstress ervaart.


In dit onderdeel gaan we de relatie tussen mindfulness en werkstress verder onderzoeken. 

 

 

We leven in een tijd waarin je veel druk kunt ervaren. Dit heeft te maken met sociale media, maar ook met verwachtingen vanuit de maatschappij en je directe omgeving. Het gevaar om in een sleur te raken, ligt daarom op de loer. Een sleur waarin stress, gespannen schouders, opschieten en haasten misschien wel aan de orde van de dag is.

Het is heel belangrijk om af en toe een moment te nemen om te checken hoe het eigenlijk met je gaat, hoe je je voelt, om bewust te zijn van wat je aan het doen bent, in plaats van continue bezig te zijn met de volgende taak op je to-do lijst. Wanneer je dit niet doet, zou je je eigen stresssignalen over het hoofd kunnen zien. Dit kan ervoor zorgen dat je over een te lange periode stress ervaart, wat kan resulteren in overspannenheid of een burn-out.

Mindfulness is het sturen van je aandacht. Hierbij richt je bewust aandacht op wat er gebeurt of wat aanwezig is in het huidige moment. Je bent niet bezig met zaken die nog gaan komen of die geweest zijn. ‘Waar richt je je aandacht dan op?’ kun je je afvragen. Je richt je aandacht vooral op dingen die we in het leven vanzelfsprekend vinden en daardoor weinig aandacht geven. Zoals hoe je maaltijd eigenlijk smaakt, in plaats van deze snel naar binnen te werken voor de tv. Ook richt je aandacht op jezelf en je lichaam. Hoe voel je je? Ben je gehaast of rustig? Voelt je lichaam ergens gespannen?

 

Bij mindfulness train je waar je je aandacht op richt. Je bekijkt zaken zoals ze daadwerkelijk zijn, niet zoals hoe je wilt dat ze zijn. Dit betekent dat je je oordeel achterwege probeert te laten.

In de piramide hierboven zijn de drie belangrijkste punten van mindfulness weergegeven:

  • Bewustzijn: Je bent je bewust van waar je je aandacht op richt en kunt dit sturen.
  • Hier en nu: Je hebt aandacht voor wat er in het huidige moment gebeurt, dus in het hier en nu.
  • Niet oordelend: Je hebt geen oordeel over je gedachten en over wat er gebeurt in het huidige moment. 

Ervaringen van anderen