Zelfhulp

Onderzoek je werkstress

Niet geoptimaliseerd voor kleine schermen, probeer de module op een groter scherm af te ronden.
middel
schrijf

Oefening 2 - Jouw stresssignalen

In deze oefening kijken we naar welke stresssignalen jij ervaart. Hoe merk jij dat je werkstress hebt?

Aan welke signalen merk je dat je last hebt van werkstress?

Wat voor gevoel geeft werkstress jou?

Hoe heb je tot nu toe op deze signalen gereageerd?

Wat heb je tot nu toe gedaan om de oorzaak van jouw werkstress aan te pakken?

Heeft dit gewerkt?