Zelfhulp

Job crafting

Niet geoptimaliseerd voor kleine schermen, probeer de module op een groter scherm af te ronden.

Terugblik - Job crafting

Wat hebben we besproken?
Job crafting is het (continue) herstructureren van je baan. Hierdoor gaat je baan beter passen bij je motieven, passies en kwaliteiten. Dit doe je samen met collega’s en/of je leidinggevende. Job crafting kan je helpen om de oorzaak van je werkstress aan te pakken, waardoor je meer tevredenheid over je werk ervaart, gemotiveerder werkt, meer verbinding ervaart en beter met tegenslagen om kunnen gaan.
Je kunt je baan op drie niveaus job craften, namelijk: taakniveau, relatie niveau en mentaal niveau. Bij job crafting is het belangrijk om genoeg energiegevers binnen je baan te ervaren. Wanneer je te veel energievreters ervaart, kan dit leiden tot werkstress.
 
Wat heb je gedaan?
Je hebt een persoonlijke energiebalans opgesteld, waarbij je inzicht hebt gekregen in welke werktaken je energie kosten en welke energie geven. Vervolgens heb je een energieprofiel opgesteld. Dit profiel geeft een duidelijk overzicht van de verhouding tussen het belang en de grootte van werktaken en hoeveel energie deze jou kosten of opleveren. Je hebt dit energieprofiel besproken met een collega en/of leidinggevende.
Tot slot heb je een begin gemaakt met het job craften door te kijken naar één energievretend en één energiegevend werkaspect.
 
Wat nu?
In dit onderdeel heb je kennisgemaakt met job craften. Wil je hiermee verder? Het boek:
‘Mooi werk: Naar een betere baan zonder weg te gaan’ van Mark van Vuuren en Luc Dorenbosch kan je hierbij helpen.

In het volgende onderdeel ga je kijken naar hoe jij met werkstress omgaat, ook wel ‘coping’ genoemd.
  • Heeft dit onderdeel je geholpen?
  • JA
  • NEE