Zelfhulp

Job crafting

Niet geoptimaliseerd voor kleine schermen, probeer de module op een groter scherm af te ronden.
schrijf

Oefening 2 - Jouw energieprofiel

In deze oefening ga je je persoonlijke energieprofiel opstellen. Dit energieprofiel zal je inzicht geven in welke werktaken jou veel of weinig energie kosten en opleveren.
Pak de 10 werktaken die je in oefening 1 hebt gerangschikt erbij. 

Hoe werkt onderstaande grafiek?
Verticale pijl: Deze geeft aan of iets een belangrijke of minder belangrijke taak is. Onderin komen de minder belangrijke taken. Hoe hoger ze komen, hoe belangrijker ze zijn.
Horizontale pijl: Deze geeft aan hoeveel energie iets kost. Aan de linkerkant plaats je taken die minder energie kosten. Hoe verder je naar rechts gaat, hoe meer energie de taak van jou vraagt.

 

Je gaat de 10 taken die je hebt gerangschikt van belangrijk naar minder belangrijk (uit de tabel van oefening 1) tussen de verticale en horizontale pijlen plaatsen. Dit doe je door het rondje met het bijpassende nummer van de taak hiernaartoe te slepen.
Doe dit met alle 10 de werktaken uit de tabel van oefening 1.

› Voorbeeld

Een bakker is elke ochtend lang bezig met deeg maken. Dit kost hem veel tijd en energie, aangezien hij lang moet kneden. Sinds enige tijd merkt hij dat hij hierbij ook last van zijn pols krijgt. Het deeg maken levert de bakker dus niet veel energie op. Hij vindt het contact met zijn klanten veel leuker. Hij kent de meeste klanten goed en houdt ervan om een praatje te maken. Maar helaas komt hij daar niet veel meer aan toe. Sinds een half jaar heeft hij meer personeel in dienst die achter de kassa staan. De bakker is namelijk de enige die de techniek van het brood kneden echt goed onder de knie heeft. Dit zorgt ervoor dat hij minder tijd heeft voor het contact met zijn klanten.
De grootste taak van de bakker is het rondje met het getal 1, namelijk: het bereiden van het deeg. Dit kost hem veel energie en hij is hier veel tijd aan kwijt.
Het contact met de klanten plaatst de bakker rechts in de grafiek (rondje met getal 4). Dit geeft hem namelijk wel veel energie, maar hij kan hier weinig tijd aan besteden.

 

 

 

Nu is het jouw beurt!

 

Als je dus de taak van nummer 1 (zie tabel oefening 1) gaat plaatsen, zal je deze waarschijnlijk erg hoog zetten. Het is namelijk een belangrijke taak voor jou. Afhankelijk van of de taak je veel of weinig energie kost, zal je deze meer linksboven, midden-boven of rechtsboven neerzetten.

Sleep alle rondjes in de grafiek.

Kost energie
Geeft energie
Veel tijd/belang
→ Grote taak
Weinig tijd/belang
→ Kleine taak

Als je alle rondjes in de grafiek hebt gezet, heb je jouw energieprofiel opgesteld. Om hier inzichten uit op te doen, gaan we er nu een betekenis aan geven.
Stel dat je een lijn door de rondjes zou trekken, hoe zou deze dan lopen? Misschien zie je linksonder en rechtsboven veel rondjes staan. Dan kan je een lijn trekken van linksonder naar rechtsboven. Of staan de rondjes verdeeld in het midden. Dan kan je een verticale lijn trekken van onder naar boven.
Hieronder worden de verschillende mogelijkheden uitgelegd.

 

Vergelijk jouw energieprofiel met de onderstaande profielen.

 

 

 

 

Waar lijkt jouw energieprofiel het meeste op? Mogelijkheid…

› Verdieping

Om nog meer inzichten uit dit energieprofiel te verkrijgen, kun je hier een gesprek over gaan voeren. Bij voorkeur met een leidinggevende of een collega, maar met een vriend of familielid kan het ook. Een houvast voor dit gesprek vind je hier.