Zelfhulp

Onderzoek je werkstress

Niet geoptimaliseerd voor kleine schermen, probeer de module op een groter scherm af te ronden.
middel
schrijf

Oefening 1 - Energie- en stressbronnen

In deze oefening gaan we onderzoeken waar jouw werkstress vandaan komt. Ervaar je bijvoorbeeld veel stressbronnen of juist weinig energiebronnen? 

Deze inzichten helpen je te onderzoeken waar jouw aandachtspunten liggen.

 

Lees de onderstaande stellingen en geef aan of deze wel, niet of een beetje op jou van toepassing zijn.

Energiebronnen 

Ik voel me verbonden met mijn collega’s.

Ik word gewaardeerd op mijn werk.

Ik ervaar in mijn werk vrijheid om zelf beslissingen te maken over bijvoorbeeld het uitvoeren van bepaalde werktaken.

Ik voel me gesteund door mijn leidinggevende/collega’s.

Ik weet welke taken er bij mijn functie horen.

Er is ruimte om mijzelf te ontwikkelen.

Kijk naar de stellingen waarop je ‘nee’ hebt geantwoord: Kan je daar zelf iets veranderen?

Zo ja, wat kan je veranderen?

Stressbronnen 

Mijn lichamelijke gezondheid is in gevaar tijdens het uitvoeren van mijn werk.

Op mijn werk heerst een te hoge werkdruk.

Ik voer taken uit die eigenlijk niet bij mijn functie horen/passen.

Het is onduidelijk of mijn functie in de toekomst wel blijft bestaan.

Ik heb een slechte relatie met mijn baas/leidinggevende/collega’s.

Er wordt gepest op de werkvloer.

Kijk naar de stellingen waarop je ‘ja’ hebt geantwoord: Kan je daar zelf iets aan veranderen?

Zo ja, wat kan je veranderen?

Je hebt nu alle stellingen beantwoord. Als je naar je antwoorden kijkt, wat valt je dan op? Heb je veel stressbronnen of juist veel energiebronnen? Ben je hier tevreden mee?