Zelfhulp

Motivatie

Niet geoptimaliseerd voor kleine schermen, probeer de module op een groter scherm af te ronden.

Terugblik - Motivatie

Wat hebben we besproken?
Er bestaan twee soorten motivatie, namelijk intrinsieke en extrinsieke motivatie. Wanneer je je intrinsiek gemotiveerd voor je baan voelt, zal je waarschijnlijk meer werkplezier ervaren, met meer energie werken en beter presteren. Wanneer je je vooral extrinsiek gemotiveerd voor je baan voelt, kan je je meer uitgeput voelen en meer werkstress ervaren. Het is daarom belangrijk om je intrinsieke motivatie te vergroten.
Hoe hoog jouw intrinsieke motivatie is, heeft te maken met drie basisbehoeften:

  • Behoefte aan autonomie
  • Behoefte aan verbondenheid
  • Behoefte aan competentie

Wanneer deze behoeften vervuld zijn, is de kans groter dat je je intrinsiek gemotiveerd voelt voor je baan. 

Wat heb je gedaan?
Je hebt gekeken of jouw basisbehoeften vervuld zijn. Vervolgens heb je jouw intrinsieke motivatie onder de loep genomen.
 
Wat nu?
Dit is het laatste onderdeel van deze module over werkstress. In het volgende onderdeel krijg je handvatten aangeboden voor de toekomst.
  • Heeft dit onderdeel je geholpen?
  • JA
  • NEE