Zelfhulp

Motivatie

Niet geoptimaliseerd voor kleine schermen, probeer de module op een groter scherm af te ronden.
info

Uitleg - Motivatie

Zoals in het vorige onderdeel is beschreven: intrinsieke motivatie is erg belangrijk bij het ervaren van meer werkplezier. Maar hoe kan je jouw intrinsieke motivatie voor je werk vergroten?
Of je je wel of niet intrinsiek gemotiveerd voelt, heeft te maken met drie basisbehoeften van mensen. Als deze behoeften worden vervuld, is de kans groot dat mensen zich (meer) intrinsiek gemotiveerd voor hun werk voelen.

 

Deze basisbehoeften zijn: 

› Behoefte aan autonomie

Mensen hebben behoefte aan enige mate van vrijheid of inspraak binnen hun functie. Zoals het zelf kunnen beslissen wanneer en hoe je een bepaalde taak uitvoert.


Voorbeeld behoefte vervuld:
Elke maandag verdeel je de taken voor de aankomende week met je collega’s. Je kunt zelf bepalen hoe en wanneer je jouw taken uitvoert.

 

Voorbeeld behoefte onvervuld:
Je bent werkzaam in een ziekenhuis. Sinds een aantal maanden heb je een nieuwe leidinggevende. Deze leidinggevende verwacht dat jij andere taken voltooid dan je gewend was. Je moet veel meer administratieve taken uitvoeren en hebt hierdoor minder tijd voor de zorg van patiënten. Dit zorgt ervoor dat je onduidelijkheid over jouw rol ervaart.

› Behoefte aan verbondenheid

Mensen hebben behoefte om zich met anderen verbonden te voelen. Een goede sfeer, steun en waardering krijgen is erg belangrijk. Ook het geven en ontvangen van feedback op de werkvloer zorgt voor een groter gevoel van verbondenheid.

 

Voorbeeld behoefte vervuld:
Je bent leerkracht op een middelbare school. Wanneer je op maandagochtend op je werk aankomt, vragen je collega’s naar je weekend. Andersom vraag jij dit ook aan hen. Hierdoor begint je dag met een goede en gezellige sfeer.

‘s Middags geeft een leerkracht je nog een compliment over jouw input voor de nieuwe aardrijkskunde lessen. Jij geeft hem vervolgens feedback op de presentatie die hij tijdens de ouderavond heeft gegeven.

 

Voorbeeld behoefte onvervuld:
Je werkt op een architectenbureau en als je maandagochtend op je werk aankomt, heeft er eigenlijk niemand echt aandacht voor je. Je collega loopt langs en vraagt of je die ene taak nou al eens af hebt. Je moet harder werken, vindt hij. Desnoods werk je vanmiddag nog even door tot je het wel afhebt. Hierdoor voel je je eenzaam en onder druk gezet.

› Behoefte aan competentie

Mensen hebben de behoefte om dingen te doen waar ze zich goed ofwel ‘competent’ in voelen. Je kwaliteiten kunnen inzetten en verder ontwikkelen, is erg belangrijk.

 

Voorbeeld behoefte vervuld:
Je werkt als recruiter op een recruitment bureau. Je vindt het begeleiden van vergaderingen erg leuk om te doen en het gaat je ook goed af. Je bent nauwkeurig en sociaal. Deze kwaliteiten kun je hierbij goed inzetten. Je vertelt dit tijdens een evaluatiegesprek aan je leidinggevende, waarop hij voorstelt dat je de wekelijkse vergadering gaat begeleiden. Dit geeft je de kans om hier nog meer ervaring in op te doen.

 

Voorbeeld behoefte onvervuld:
Je werkt bij een jeugdzorg instelling als maatschappelijk werker. Er hebben de laatste tijd wat wisselingen in je team plaatsgevonden, waardoor je een aantal nieuwe collega’s hebt. Hierdoor is jouw takenpakket wat veranderd. Je bent veel bezig met het bijhouden van dossiers en het verwerken van vragenlijsten op de computer, terwijl je zelf vindt dat je hier helemaal niet zo goed in bent. Je bent wat chaotisch en ziet daardoor weleens wat over het hoofd. Ook vind je het lastig om dingen op de juiste manier te verwoorden. Voor je gevoel ben je beter in het contact met de cliënten, maar daar heb je nu juist weinig tijd voor.

Het vervullen van deze drie behoeftes kan dus zorgen voor meer intrinsieke werkmotivatie, waardoor je meer energie hebt, meer werkplezier ervaart en beter presteert.

 

In de volgende twee oefeningen ga je kijken naar jouw basisbehoeftes en intrinsieke werkmotivatie.