Motivatie

Motivatie

Onder motivatie vallen alle processen die ervoor zorgen dat je jezelf ergens toe aanzet. Op welke manier je je gemotiveerd voor je werk voelt, heeft een belangrijke invloed op het ervaren van werkstress en werkplezier.

Twee soorten motivatie

Er zijn twee soorten motivatie, namelijk:

  • Intrinsieke motivatie: Je voert een taak of activiteit uit, omdat je dit leuk en/of interessant vindt. Het uitvoeren van deze taak voelt al belonend. De beloning komt dus uit jezelf.
  • Extrinsieke motivatie: Je voert een taak of activiteit uit, vanwege de uitkomst die hiermee samenhangt. Je werkt bijvoorbeeld alleen voor je salaris. De beloning komt hierbij dus vanuit de omgeving.

Voor het ervaren van meer werkplezier is belangrijk om intrinsiek voor je werk gemotiveerd te zijn. Wanneer je meer extrinsiek gemotiveerd bent voor je werk, is de kans groter dat je meer uitputting en werkstress zult ervaren.

Aan de slag met Motivatie >>